مرکز طراحی پایدار نروژ

طراح: Hille Melbye Arkitekter

مکان: اسلو، نروژ

این پروژه به موضوعات مختلفی در اقتصاد دایره ای ، پایداری اجتماعی و آینده محل کار می پردازد ، همه با جاه طلبی ایجاد خانه ای با ماندگاری طولانی که از نظر فرهنگی ، تاریخی و زیبایی شناختی با محیط اطراف خود تعامل خوبی داشته باشد. این ساختمان دارای گواهینامه بریم ، بسیار کم مصرف و از سیستمهای مختلف غیرفعال برای گرمایش و سرمایش استفاده می کند.طبقه ها در اطراف دهلیز تراس دار و دارای نور طبیعی سازمان یافته اند ، که گردش بین طبقات را فراهم می کند. سازه های بتونی در معرض دید و زیرساخت های فنی قابل مشاهده ، یک سیستم از پیش برنامه ریزی شده برای پیکربندی های مختلف طرح و مفاهیم داخلی را فراهم می کند.این یک فضای اجتماعی برای طیف وسیعی از فعالیت ها است ، از رویدادهای سیاسی و ملی گرفته تا فرهنگ و زندگی شبانه. این انرژی یک نقطه شروع قابل تو جه برای معماری بیانی است ، در حالی که وزن تاریخی و نمادین معماری و نهادهای اطراف ، تعادل و حساسیت را می طلبند.مستاجران دفتر فعلی برای سهولت در جابجایی بین طبقات ، مناطق و اتاقها و افزایش جنبه های اجتماعی فرهنگ کارشان ، راه حل آزاد را انتخاب کردند. به این ترتیب ، این طرح با گذشت زمان در حال تکامل است ، زیرا امیدوار است که می تواند بسیاری از توابع و فعالیتهای جدید و مرتبط را در اختیار اسلو قرار دهد ، در حالی که همزمان اتلاف منابع و تأثیرات محیطی را محدود می کند.

Project Title: Youngstorget 3 Office Building

Designer: Hille Melbye Arkitekter

Location (City/Country): OSLO, NORWAY

Year: 2018

This project addresses various topics within a circular economy, social sustainability, and the future of the workplace, all with the ambition of creating a long-lasting house that interacts well with its surroundings – culturally, historically, and aesthetically. The building is BREEAM-certified, highly energy-efficient, and uses various passive systems for heating and cooling.
The floors are organized around a terraced and naturally lit atrium, which provides circulation between the floors. Exposed concrete construction and visible technical infrastructure provide a pre-planned system for various plan configurations and interior concepts.
It is a social space for a broad range of activities, from political and national events to culture and nightlife. This energy is a remarkable starting point for expressive architecture, while the historical and symbolic weight of the surrounding architecture and institutions demand balance and sensitivity.

2
3
6
4
5
7
8
9
10
2 3 6 4 5 7 8 9 10