Architecture

مرکز طراحی پایدار نروژ طراح: Hille Melbye Arkitekter مکان: اسلو، نروژ این پروژه به موضوعات مختلفی در اقتصاد دایره ای ، پایداری اجتماعی و آینده

Read More »
Architecture

Post5

چیدمان خطوط لوله‌ای مکان‌ها باقی می‌مانند و زمان جریان پیدا می‌کند. شاید هم اینطور نباشد. ایزابل و ایگناسیو مدت‌هاست که مصمم به ساختن شهرهای فوری

Read More »
Architecture

Post 3

روبان قرمز که از طریق این پارک Qinhuangdao عبور می کند ، می تواند در برابر زمین طبیعی و پوشش گیاهی ، 500 متر، ادغام

Read More »
Architecture

Post 2

فضای عمومی جدیدی در جزیره فرمانداران نیویورک افتتاح شده است، این تپه ها، پارک طراحی شده توسط شرکت طراحی شهری و معماری منظر وست 8

Read More »
Architecture

New York Project

فضای عمومی جدیدی در جزیره فرمانداران نیویورک افتتاح شده است، این تپه ها، پارک طراحی شده توسط شرکت طراحی شهری و معماری منظر وست 8

Read More »